S

# 26 Results YEAR Quality Duration Genres VOTES
01 Sakka Podu Podu Raja 2017

WEB-HD

2h 0m Tamil

4.1

02 Sakka Podu Podu Raja [Lotus] 2017

DVD5

2h 20m DVD5

0.0

03 Sangu Chakkaram 2017

HQSCR

2h 0m Tamil

5.0

04 Sapthagiri LLB 2017

DVD-SCR

2h 18m Telugu

0.0

05 Image Sarvopari Palakkaran Sarvopari Palakkaran 2017

DVD Rip

2h 16m Malayalam

3.0

06 Sathya 2017

HQSCR

2h 0m Tamil

5.0

07 Shamantakamani 2017

WEB-HD

2h 10m Telugu

0.0

08 Image Sherlock Toms Sherlock Toms 2017

DVD Rip

2h 27m Malayalam

0.0

09 Image Si 3 Si 3 2017

WEB-HD

2h 35m Tamil

0.0

10 Sitara Unknown

WEB-HD

2h 1m Telugu

0.0

11 Sketch 2017

Edited

2h 0m Tamil

5.0

12 Sketch [Pre-DVD] 2018

DVD5

2h 15m DVD5

0.0

13 Sokkali Mainar 2016

WEB-HD

2h 25m Tamil

0.0

14 Solo 2017

WEB-HD

2h 35m Tamil

1.0

15 Image Solo Solo 2017

WEB-HD

2h 35m Malayalam

0.0

16 Spyder (Tamil) 2017

WEB-HD

2h 26m Tamil

5.0

17 Image Spyder (Telugu) Spyder (Telugu) 2017

WEB-HD

2h 26m Telugu

0.0

18 Image Srirastu Subhamastu Srirastu Subhamastu 2016

WEB-HD

2h 18m Telugu

0.0

19 Sun Music 2018

Live

24hrs LiveTV

0.0

20 Sun Music-HD 2018

Live

24hrs LiveTV

0.0